Selecteer een pagina

Welkom bij Buren Bouwen de Buurt!

Laatste nieuws

De studententeams presenteren hun advies

De studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) hebben hun eindpresentatie gehouden! Met het project Buren Bouwen de Buurt hebben zij de afgelopen 4 maanden samen met de buurt onderzoek gedaan naar verbeteringen in de openbare ruimte rondom het Willibrordusplein....

Lees meer

Opbrengst derde en vierde ontwerpcafé

Op 15 mei en 18 mei waren de deuren van Pestana Conference Centre opnieuw geopend voor de buurtbewoners rondom het Willibrordusplein. Voor de studenten was dit de laatste week om bewoners en ondernemers vragen te stellen over gewenste verbeteringen in de openbare...

Lees meer

Opbrengst tweede ontwerpcafé

Op vrijdag 20 april heeft het tweede ontwerpafé plaatsgevonden. Samen met buurtbewoners en andere belanghebbenden uit De Pijp is verder gesproken over de mogelijkheden om de openbare ruimte in verschillende straten te verbeteren. Er is voornamelijk gekeken naar...

Lees meer

Meld je hier aan voor de ontwerpcafés

Mijn aanwezigheid

Band met de Buurt

Op de hoogte blijven

7 + 12 =

Buren Bouwen de Buurt

Wil jij ook meer ruimte voor bewoners, voetgangers en fietsers? De gemeente Amsterdam wil graag samen met de buurt de kwaliteit, veiligheid en verkeerscirculatie van de openbare ruimte in de omgeving van het Willibrordusplein verbeteren.

Met het besluit over de komst van de parkeergarage onder het Willibrordusplein komen 216 à 266 parkeerplekken in de buurt vrij. Hierdoor ontstaat er ruimte voor het verbeteren van de leefomgeving. Een deel van deze parkeerplekken (55 a 60 plekken) komt te vervallen rond het Willibrordusplein en in de Servaes Noutsstraat. Over de toekomstige bestemming van de overige op te heffen plekken gaat de gemeente in gesprek met de buurt. Misschien mis je een voortuin, struikel je over de fietsen of is het spelen voor eigen deur niet altijd veilig?

Om er achter te komen wat de buurt wil met de ruimte die vrij komt zijn er in het voorjaar van 2018 drie ontwerpcafés georganiseerd. Ook heeft u mee kunnen doen aan onze online enquête. Met de uitkomsten van de ontwerpcafés en de enquêtes wordt een visiedocument opgesteld. Dit document dient als basis voor de verdere uitwerking van de plannen voor de herinrichting van de buurt.

Bekijk hieronder een korte impressie van het onderzoek dat tot nu toe is uitgevoerd.

duur: 2 min 47 sec

Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam gaat in samenspraak met de buurt onderzoeken waar parkeerplekken worden opgeheven en welke nieuwe invulling gegeven kan worden aan de ruimte die hierbij vrijkomt. Waar is deze ruimte nodig en wat is de beste invulling? Is het slim om ruimte rond scholen te creëren? Of kan een hele straat autovrij worden als alle parkeerplekken vervallen? Daarnaast wordt de verkeerscirculatie rondom het Willibrordusplein samen onderzocht.

 

Hoe pakken we dit aan?

Het meedenken als buurtbewoner of ondernemer over ingewikkelde vraagstukken in de openbare ruimte kan ontzettend tijdrovend zijn. Daarom worden twee studententeams, van de HAN Hogeschool uit Arnhem, ingezet ten dienste van de buurt. Vier maanden lang zijn zij beschikbaar om samen met de buurt een toekomstvisie te vormen op het gebruik van de openbare ruimte. TriMotion zal het proces tussen de studenten, bewoners en de gemeente Amsterdam ondersteunen. Zij hebben ervaring in het begeleiden en ontwikkelen van dit soort samenwerkingstrajecten.

 

Wat levert dit uiteindelijk op?

Meedenken is hartstikke leuk, maar wanneer je ergens tijd in stopt moet dit ook wat opleveren. De uitkomsten van de ontwerpcafés zullen voor de gemeente Amsterdam de basis zijn voor het verder ontwikkelen van de openbare ruimte rondom het plein. Samenwerken met studenten is een mooie kans om ideeën verder te laten onderzoeken en uit te laten werken.

Meld je hier aan voor de ontwerpcafés

Mijn aanwezigheid

Band met de Buurt

Op de hoogte blijven

7 + 11 =

vrijdag

13 april

10:00 – 11:30

Draait om kennis maken met de buurt en het achterhalen van de buurtidentiteit. Wat speelt er zoal? Wat vindt de buurt belangrijk? Wat functioneert goed en waar liggen kansen om de openbare ruimte te verbeteren?
vrijdag

13 april

10:00 – 11:30

Draait om kennis maken met de buurt en het achterhalen van de buurtidentiteit. Wat speelt er zoal? Wat vindt de buurt belangrijk? Wat functioneert goed en waar liggen kansen om de openbare ruimte te verbeteren?
vrijdag

20 april

10:00 – 11:30

Gaan we aan de hand van inspirerende voorbeelden een eerste aanzet maken voor verbetering van de openbare ruimte. Bestaande ideeën worden opgehaald en nieuwe ideeën worden samen gecreëerd.
vrijdag

20 april

10:00 – 11:30

Gaan we aan de hand van inspirerende voorbeelden een eerste aanzet maken voor verbetering van de openbare ruimte. Bestaande ideeën worden opgehaald en nieuwe ideeën worden samen gecreëerd.
vrijdag

18 mei

10:00 – 11:30

Ideeën uit de eerdere ontwerpcafés zijn verder onderzocht en worden visueel aan de buurt teruggekoppeld. Reacties hierop worden opgehaald en meegenomen in het visiedocument.
vrijdag

18 mei

10:00 – 11:30

Ideeën uit de eerdere ontwerpcafés zijn verder onderzocht en worden visueel aan de buurt teruggekoppeld. Reacties hierop worden opgehaald en meegenomen in het visiedocument.
U kunt ook meedoen aan onze online enquête. Met de uitkomsten van de ontwerpcafés en de enquêtes wordt een visiedocument opgesteld. Dit document dient als basis voor de verdere uitwerking van de plannen voor de herinrichting van de buurt.

Meer weten over Buren Bouwen de Buurt?

Over de studenten

De studenten hebben allemaal een technische achtergrond in de bouw en werken gemiddeld vijf tot tien jaar voor verschillende opdrachtgevers, Ingenieursbureaus en aannemers.

Meer weten, op de hoogte blijven of aanmelden voor de drie ontwerpcafé’s?

Over de studenten

De studenten hebben allemaal een technische achtergrond in de bouw en werken gemiddeld vijf tot tien jaar voor verschillende opdrachtgevers, Ingenieursbureaus en aannemers.