Selecteer een pagina

Op dinsdag 20 februari is er een informatiemarkt gehouden voor buurtbewoners en ondernemers rondom het Willibrordusplein. De buurt kon tijdens deze avond informatie ophalen en belangrijke onderwerpen en ambities in eigen buurt kenbaar maken.

De kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte was één van de onderwerpen. Met het opheffen van parkeerplekken ontstaat ruimte. Gedurende de avond hebben we flink wat mensen gesproken. Aan tafel zijn de eerste persoonlijke ervaringen en kansrijke ideeën voor een kwaliteitsimpuls gedeeld. Waardevolle informatie waarmee u als buurtbewoner of ondernemer de gemeente inspireert. Inmiddels zijn zelfs de eerste uitgewerkte ideeën op papier overhandigd. Dank daarvoor.

 

De buurt is expert

Dit voorjaar worden er in navolging van deze informatiemarkt drie ontwerpcafés georganiseerd. Het doel is om samen met de buurt een visie op de openbare ruimte te ontwikkelen.

De gemeente wil u graag betrekken om te kijken waar er parkeerplaatsen kunnen verdwijnen om op de openbare ruimte in uw buurt een kwaliteitsimpuls te geven. Dat kan zijn in de vorm van een speelplein, een verbreed trottoir of anderszins. Ook wil de raad dat de verkeerscirculatie met de omwonenden wordt besproken.

Wilt u meedenken over deze onderwerpen tijdens de ontwerpcafés? Meld u dan hier aan.