Selecteer een pagina

Voor het eerste ontwerpcafé hebben we ons op 13 april verzameld in het Pestana Hotel Riverside aan de Amsteldijk. De studenten van de HAN Hogeschool zijn deze ochtend in gesprek gegaan met bewoners en ondernemers. Het doel was kennismaken en een gevoel krijgen bij het leven in de buurt.

Welke plekken zijn geliefd, zijn er kansen voor verbetering of missen er faciliteiten? Er zijn veel ervaringen en ideeën gedeeld tijdens het ontwerpcafé. Daarnaast hebben buurtbewoners ook online gereageerd. Kon u er niet bij zijn, of heeft u de enquête nog niet ingevuld?

Via www.burenbouwendebuurt.nl/enquete ontvangen we graag uw mening.

 

Veel praten, vragen en kansrijke ideeën

Meer ruimte om te leven en te bewegen, minder overlast van geparkeerde fietsen en veiligheid voor fietsers, voetgangers en kinderen. Dit zijn belangrijke aandachtspunten voor de buurt. We hebben de buurt gevraagd naar zowel fysieke als sociale verbeteringen. Het viel op dat buurtbewoners als ‘ervaringsdeskundige van de openbare ruimte’ veel kunnen en willen vertellen over hun eigen leefomgeving.

Er is afgelopen vrijdag veel informatie opgehaald. Vooral persoonlijke ervaringen die mensen dagelijks zelf ondervinden zijn gedeeld. Sommige verbeteringen zijn mogelijk eenvoudig te realiseren. Een aantal andere vraagstukken zijn ingewikkelder. Er is in ieder geval een goed begin voor het vormen van een visie op de openbare ruimte.

Hieronder staat een overzicht van een aantal verbeteringen, ideeën en mogelijke oplossingen die door de buurt zijn aangedragen tijdens het eerste ontwerpcafé.


 

Wat speelt er bij bewoners

Verbeterpunten

  • Er is geen ruimte om bakfietsen te stallen.
  • Er is weinig groen in de buurt.
  • Voetpaden zijn te krap. Kinderen kunnen niet goed spelen op straat.


Aangedragen ideeën en oplossingen

  • Meer groen in de straten, dit komt het straatbeeld en de luchtkwaliteit ten goede.
  • Naast de groenvoorzieningen, ook meer watervoorzieningen terugbrengen, denk hierbij aan waterpompjes, fonteintjes etc.
  • Een hardlooproute gecombineerd met sportmogelijkheden op de plek van de vrijgekomen ruimte.
  • Realiseren van fietsenstallingen in de straat, waar alleen de bewoners toegang tot hebben.
  • Een Kiss & Ride strook in de straten creëren waar mensen hun boodschappen en andere producten kunnen in- en uitladen (max. half uur parkeren). Daarna kan de auto in de garage worden geparkeerd.
  • Afsluiten van een straat waarbij de voortuin van deur tot deur komt te liggen. Hierdoor komt er ruimte voor banken, prullenbakken, speeltoestellen en vele andere voorzieningen.
  • Een houten schuurtje met een code waar buurtbewoners hun fietsen kunnen stallen. De voorzieningen in de buurt laten maken door de buurt zelf.

 


 

Wat speelt er bij ondernemers

Verbeterpunten

  • Rijen fietsen staan verkeerd geparkeerd.
  • Fietsen staan vaak lange tijd stil en zorgen voor ongelukken door uitstekende onderdelen.
  • Geen goede laad/ losvoorziening.
  • Smalle straten zorgen voor langzaam verkeer en opstoppingen.

Aangedragen ideeën en oplossingen

  • De plekken voor laad- en losvoorzieningen moeten goed toegankelijk worden.
  • Fietsers in de garage laten parkeren. Hier ook de toegang en faciliteiten voor gaan bieden.
  • Fietspaden moeten ook na eventuele verbeteringen gescheiden blijven.

 


Het gebruik van de openbare ruimte

Aangedragen ideeën en oplossingen

  • Groenvoorzieningen maken in combinatie met bijvoorbeeld een bank. Met het combineren van deze functies creëer je een groene plek om samen te komen. Hierdoor wordt de buurt aantrekkelijker voor jongeren.
  • Centraal in de buurt een buurthuis realiseren waar de buurt ook bij minder goede weersomstandigheden samen kan komen. Hier zou ook ‘gezond en goedkoop’ eten beschikbaar moeten zijn.
  • Auto’s en fietsen die mensen kunnen delen.
  • Kunstobjecten uit de buurt zichtbaar maken voor de buurt.
  • Realiseren van rust in de straatbeeld, dus geen extra voorzieningen aanbrengen in de straat. Denk hierbij aan het minimaliseren van borden en de diversiteit van objecten en voorzieningen in een straat.
  • Extra openbare ruimte creëren door het toepassen van ondergrondse afvalcontainers.

 


 


Omgeving Openbare Basisschool de Springstok

Verbeterpunten

  • De straat is onoverzichtelijk. Er staan te veel geparkeerde auto’s.
  • De afstand naar een speelplaats is te ver.
  • De nieuwe looptijd naar een speelplek tijdens de bouw van de garage is langer. Er kan hierdoor lestijd verloren gaan.
  • De route naar het Willibrordusplein (huidige situatie) is onveilig.
  • Er is onvoldoende gelegenheid voor ouders om hun kinderen fatsoenlijk af te zetten en op te halen.


Aangedragen ideeën en oplossingen

  • Parkeerplekken in de straat van de school opheffen om het zicht te verbeteren.
  • Op de plaats van deze op te heffen parkeerplekken kan tevens een ‘’Kiss & Ride’’ strook worden gecreëerd.

 


 

Verkeerscirculatie Willibrordusbuurt

Verbeterpunten

  • Met de komst van de parkeergarage maakt men zich zorgen over de afwikkeling van het verkeer dat vanuit de Willibrordusstraat de Amsteldijk op moet. Het is hier nu al onveilig.
  • In de spits staat er op de Van Woustraat (vanaf zuidelijke richting) een lange rij met auto’s voor de stoplichten. Het oversteken en de weg opdraaien vanuit de Sint Willibrordustraat (westelijke richting) richting het kruispunt Van Woustraat / Ceintuurbaan is gevaarlijk.


Aangedragen ideeën en oplossingen 

  • De Van Woustraat zal in de toekomst verkeersluw worden. Is een groene straat hier geen optie?
  • Voor onderhoud zal de Van Woustraat op korte termijn voor een langere periode afgesloten worden. In deze periode is het toetsen van de verkeersintensiteit op de Amsteldijk een uitgelezen kans.
  • Verkeersnelheid in de buurt terugbrengen naar 15km/h in plaats van 30km/h. Denk hierbij aan indammingen.
  • Uitbreiden van de Amsteldijk, denk hierbij aan zwemmogelijkheden en zitbankjes.
  • Bochtbanden en drempels in de straat samen met 3D-tekeningen spuiten.
  • Gebruik maken van bestaande technische mogelijkheden om het zoekverkeer naar parkeerplekken te verminderen.
  • De aanrijroute/ weg naar de parkeergarage vanaf de van Woustraat versmallen om o.a. de Sint Willibrordusstraat redelijk verkeersluw te houden.

 


 


Overige o
pmerkingen, vragen en aandachtspunten

 

  • Realiseren van fietsparkeervoorzieningen op vrijgekomen parkeerplekken, hierbij is de voorkeur om deze voorzieningen te verspreiden over de wijk.
  • Multifunctioneel inrichten van de vrijgekomen openbare ruimtes, denk hierbij aan zit plek met moestuintjes, straatmeubilair met combinatie sporttoestel.
  • Het schuin en haaks parkeren afschaffen en hiervoor lengte parkeerplaatsen terug laten komen.
  • Tijdens de realisatie van de ondergrondse parkeergarage (en andere werkzaamheden in de buurt), de gereserveerde parkeervakken voor de aannemer na werktijd teruggeven aan de buurt.
  • Is het mogelijk om een voetgangers oversteek plaats te realiseren bij de Amsteldijk?
  • De druppel nabij kruising Rusterburgerstraat / Rustenburgerdwarsstraat is weggehaald i.v.m. bouwwerkzaamheden. Komt deze nog terug?
  • Elk kruispunt in de buurt is een magneet voor fietsers.
  • Vooral de bomen die er zijn laten staan.

 

Heeft u zelf nog meer suggesties voor het verbeteren van de openbare ruimte? Vul de online enquête in.