Selecteer een pagina

Op 15 mei en 18 mei waren de deuren van Pestana Conference Centre opnieuw geopend voor de buurtbewoners rondom het Willibrordusplein. Voor de studenten was dit de laatste week om bewoners en ondernemers vragen te stellen over gewenste verbeteringen in de openbare ruimte. Mensen die nog niet eerder in de gelegenheid waren om langs te komen konden op de dinsdagavond of vrijdagochtend aanschuiven. Op beide dagen hebben we naast een aantal bekende gezichten ook nieuwe mensen gesproken.

 

Het voorkeursontwerp

De studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) hebben tussen de ontwerpcafés door alles behalve stilgezeten. Om de gesprekken met de buurt goed voort te zetten is er een eerste ontwerp uitgewerkt. Deze is gemaakt op basis van de tips, adviezen en voorkeuren opgehaald in de eerdere ontwerpcafés en de online enquête. Een spannend moment! Alle opgedane kennis wil je graag terugzien in een goed en logisch ontwerp. Iedereen 100% tevreden stellen is helaas onmogelijk. Het was vooral zoeken naar verbeteringen waar de hele buurt bij gebaat is.

 

De reacties van bewoners waren voornamelijk positief en eerder opgehaalde informatie werd bevestigd. Uiteraard met een kritische noot en punten voor verbetering.“Zorg voor een plan met een heldere visie en grote impact op de buurt in plaats van kleine ingrepen hier en daar.” Aan de studenten de opdracht om hierin een volgende slag te maken. Begin juli 2018 leveren de twee studententeams hun adviesrapport op.

 

Via www.burenbouwendebuurt.nl/nieuws houden we je op de hoogte over de oplevering van de adviesrapporten en de vervolgstappen. Heb je intussen vragen? Stuur dan een mail naar: willibrordusgarage@amsterdam.nl