Selecteer een pagina

De studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) hebben hun eindpresentatie gehouden! Met het project Buren Bouwen de Buurt hebben zij de afgelopen 4 maanden samen met de buurt onderzoek gedaan naar verbeteringen in de openbare ruimte rondom het Willibrordusplein. Eind juni zijn de adviesrapporten gepresenteerd aan de gemeente Amsterdam. Met de komst van de parkeergarage onder het Willibrordusplein worden er in de buurt parkeerplekken opgeheven. Hierdoor komt er openbare ruimte vrij. Er is onderzocht wat je zou kunnen doen met de ruimte die vrijkomt, en wat dit betekent voor het verkeer.
bb

Kansen volgens de buurt 

Bredere stoepen, minder overlast van geparkeerde fietsen en een veilige leefomgeving. Buurtbewoners willen meer ruimte en overzicht in de straten rondom het Willibrordusplein. Als er parkeerplekken worden opgeheven dan het liefst bij elkaar. Dit zorgt ervoor dat de openbare ruimte op een aantal locaties ook écht anders gebruikt kan worden. De Hemonystraat geheel autoluw maken is één van de uitkomsten met winst voor de hele buurt. Voor zowel fietsers, voetgangers en spelende kinderen brengt dit pluspunten met zich mee. Bijvoorbeeld door het aanleggen van een veilige fietsstraat vanaf de Ceintuurbaan naar de Stadhouderskade. De ruimte die vrijkomt door het opheffen van parkeerplekken in de Hemonystraat hoeft volgens de buurt niet direct door de gemeente opnieuw ingericht te worden. “Die inrichting
ontstaat vanzelf wel, net zoals het Willibrordusplein ooit is ontstaan” aldus de buurt.

Er wordt veel waarde gehecht aan een schone, nette en groene woonomgeving. Met het autoluw maken van de Hemonystraat en de herinrichting van de het Willibrordusplein ontstaat een mooie kans voor het aanleggen van een ‘groene loper’. De groene loper verbindt het Willibrordusplein en het Sarphatipark door de Tweede Jan van der Heijdenstraat en Hemonystraat te vergroenen. Op de aanrijroutes van de Willibrordusgarage is de buurt vooral huiverig voor de toename van verkeer. Er zijn veel terechte zorgen gedeeld, maar ook ideeën voor verbetering. Meer ruimte vrijmaken voor voldoende zicht in de straten zorgt ervoor dat onveilige situaties voorkomen kunnen worden. Wél wordt er nadrukkelijk gevraagd zorgvuldig te kijken naar de verkeersafwikkeling van en naar de Amsteldijk. Veiligheid moet hier volgens de buurt voorop staan!

Dit is slecht een samenvatting van alle bevindingen. Er is in vier maanden veel informatie opgehaald en geanalyseerd. De volledige adviesrapporten kun je hier downloaden.
b
b

Meedenken levert wat op!

Aan de ronde tafels in het Pestana Conference Centre zijn vele ideeën gedeeld, besproken en afgebrand. Allemaal om er achter te komen waar volgens de buurt kansen voor verbetering liggen. Alles natuurlijk gericht op het vergroten van de kwaliteit en de veiligheid in de buurt. “De bewoners kwamen met constructieve ideeën. Zonder hun betrokkenheid kunnen wij geen goed voorstel schrijven.” aldus één van de studenten.

Samen met buurtbewoners een visie ontwikkelen was een hele nieuwe ervaring voor de studenten van de deeltijd opleiding Project Management Infra (PMI). Ze zijn experts als het gaat om het technisch (her)inrichten van de openbare ruimte, maar direct contact met eindgebruikers is er bijna nooit.
Naast de 4 ontwerpcafés hebben buurtbewoners de online enquête ingevuld. Zowel de input uit ontwerpcafés als de informatie uit de online enquête zijn meegenomen in de eindrapportage.
b
B

Vooruitkijken

Nu het proces van de HAN Hogeschool is afgerond is het tijd om de resultaten van dit onderzoek én andere onderzoeken met elkaar te verbinden. Denk bijvoorbeeld aan de ideeën die zijn opgehaald tijdens bijeenkomsten van de G250 Buurttop De Pijp (http://g250buurttopdepijp.nl/) en het gebiedsplan 2018 De Pijp/ Rivierenbuurt.

De basis voor de toekomst van de buurt is mede dankzij jullie gelegd, maar we zijn er natuurlijk nog niet. Na de zomervakantie (september 2018) pakken we de draad weer op. Hopelijk samen met jullie!

Vragen over het praktijkonderzoek dat de Hogeschool Arnhem Nijmegen heeft uitgevoerd kunt u mailen naar: willibrordusgarage@amsterdam.nl

Voor nu, een fijne zomer.